wtorek, 7 listopada 2023

Nauczanka ma dość...

Mówi się, że aby osiągnąć mistrzostwo w swoim zawodzie potrzeba 10 lat pracy. Przez ten czas człowiek weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności jakie nabył podczas studiów. Będąc nauczycielem buduje warsztat pracy, gromadzi materiały, wypracowuje metody, które jego zdaniem sprawdzają się, udoskonala je. Uczy się wybierać odpowiednie programy, dostosowywać je i modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych swoich podopiecznych. Uczy się, jak tworzyć więź z uczniami tak, aby nie przekraczać granic, ale żeby ta więź opierała się na partnerstwie i zaufaniu. Zostaje mistrzem... Czy coś jeszcze może go spotkać? - o swojej historii opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2019 w Warszawie Joanna Apanasewicz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Zobaczyć trzeba!

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2019 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Learnetic S.A. oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz