niedziela, 12 listopada 2023

Jak w Minecraft Education ograć edukację matematyczną?

Przestrzeń gry Minecraft Education może stać się pracownią matematyczną, w której uczniowie w atmosferze zabawy rozwijają logiczne myślenie i rozumowanie matematyczne, kształtują wyobraźnie przestrzenną i ćwiczą czytanie tekstu ze zrozumieniem, również tekstu matematycznego. O tym, jak wykorzystać możliwości Minecraft Education w nauczaniu matematyki opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Barbara Dubiecka-Kruk, autorka bloga OMatmo.pl. Zaprezentowane przez nią przykłady ćwiczeń pokazują, jak aktywność uczniów w sześciennym świecie może stać się okazją doskonalenia np. umiejętności odwzorowywania, kodowania, rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych, czy dostrzegania symetrii. W czasie realizacji takich zadań uczniowie mają okazję rozwijać też umiejętność tworzenia strategii, planowania i zarządzania pracą, a ich działania wspierają rozwój takich kompetencji jak kreatywność, kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie, czyli kompetencji 4K.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz