piątek, 10 listopada 2023

Na tropach nie tylko przyrodniczych

Czy pszczoły mają krwinki? Ile pszczół mieszka w ulu? Co jedzą rysie? Dlaczego niedźwiedź polarny jest biały?  Dlaczego marchewka rośnie zielonym do góry? Poszukiwanie wspólnie na lekcjach odpowiedzi na trudne pytania pozwala zaszczepić w dzieciach przyrodniczą pasję. Długie rozmowy podczas lekcji o tym, dlaczego mrówka tak pracowicie dźwiga sosnową igłę, a dzięcioł stuka w drzewo, jak wygląda największy motyl na świecie, oglądanie razem owadów na trawniku, poszukiwanie na wiosennych ptaków, zwracanie uwagi na różne kształty liści i kolor kory drzew czy zapach wiosennych kwiatów, pozwala uświadomić dzieciom, że otaczająca nas przyroda jest ważnym elementem naszego życia. Podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 o uczeniu szacunku do otaczającego świata opowiadała Paulina Kurowska-Loryńska ze Szkoły Podstawowej w Rusi.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz