piątek, 10 listopada 2023

O roli wychowawcy i godzinie wychowawczej w świecie VUCA

Rzeczywistość, która nas otacza, do niedawna była określana mianem VUCA. Akronim ten dotyczy czterech cech otoczenia, które mają wpływ na nasz sposób pracy to: V – zmienność, U – niepewność, C – złożoność, A – niejednoznaczność. Priorytetem jest tutaj elastyczność, czyli umiejętność przystosowania się do istniejących warunków. Wymaga to czasu, wysiłku intelektualnego i nowych kompetencji. Co możemy zrobić na poziomie szkoły? Mówiła o tym podczas INSPIR@CJI 2022 Anna Konarzewska, autorka książek "Być (nie)zwykłym wychowawcą" i "(Nie)zwykłe spotkania. Wokół godzin wychowawczych". Po pierwsze, wprowadzić psychoedukację do szkół. Warto wykorzystywać potencjał godzin wychowawczych do tego, aby rozmawiać z młodymi ludźmi o samoakceptacji, o ciałopozytywności, emocjach, relacjach, działaniu, poczuciu własnej wartości, świadomości swoich mocnych i słabych stron. Im bardziej świadomi swojego ciała, emocji i mocnych stron będą młodzi ludzie, łatwiej im będzie zaakceptować siebie oraz swoje wybory i związane z nimi konsekwencje. Po drugie, warto zwrócić uwagę na komunikaty, które kierujemy do ucznia/uczennicy, kiedy dajemy informację zwrotną o osiągnięciach edukacyjnych. Po trzecie, stawiajmy na pozytywne wzmocnienie. Po czwarte, angażujmy do działania w przestrzeni szkolnej. Po piąte, nauczmy dzieci i młodzież wdzięczności, bo to najtańszy bilet do szczęścia.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz