sobota, 6 stycznia 2024

Jak autonomia zwiększa zaangażowanie ucznia w lekcję?

Dominujący do dzisiaj, tradycyjny model systemu szkolnego opierał się na metaforze „nalewania wiedzy” do głów uczniów. Nie odpowiada temu, co współcześnie wiemy na temat uczenia, a co ważniejsze ignorował konieczną rolę ucznia w tym procesie. Konsekwencją jest zniechęcenie uczniów do szkolnego uczenia się i dla wielu osłabianie wewnętrznej motywacji do poznawania świata. Możemy to jednak jako nauczyciele zmienić.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Wielka gra o neurony

Powinno nam zależeć na wzmocnieniu motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się. Jak trudno to zrealizować - wie zdecydowana większość nauczycieli. Jak więc zachęcić uczniów do zaangażowania się we własną edukację? Jak zmotywować ich do pracy i poszukiwania nowej wiedzy? Jak rozbudzić ich zainteresowanie swoim przedmiotem? Joanna Gadomska z III LO w Koninie wymyśliła pewien sposób i… pozwoliła swoim uczniom zagrać o swoje oceny z biologii. Od najmłodszych lat lubimy przecież grać w różne gry, karciane, planszowe, logiczne, strategiczne, zręcznościowe, czy sportowe, to zagrajmy również i w grę biologiczną. Posłuchajmy, co opowiadała podczas INSPIR@CJI 2023 o „Wielkiej biologicznej grze o neurony”. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Krytyczne myślenie jako kluczowa kompetencja w świecie fejków

Żyjemy w czasach fejków i post-prawd, zalewają nas zewsząd informacje i często trudno się połapać w tym, co jest prawdą, a co fałszem, oddzielić opinie od faktów. Dlatego też kształcenie kompetencji 4K, a w szczególności krytycznego myślenia pełni tak ważną rolę - przekonywała dr Barbara Ostrowska podczas INSPIR@CJI 2023. Możemy je rozwijać na wiele sposobów.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Pomysł na "upgrade" lekcji informatyki

Pozornie diagnoza „lekcji informatyki” nie jest najlepsza w szkołach – choć są to przypadki bardziej jednostkowe, z reguły szkoły są już doposażone w sprzęt i Internet, mają sporo godzin lekcyjnych – ale dużym problemem jest niedostatecznie przygotowana kadra nauczycielska – a zasadniczo jej brak!! Dochodzą do tego zadania poza nauczaniem, przeciążenie pracą w dwóch szkołach, godzinami ponadwymiarowymi, itp. Podczas INSPIR@CJI 2023 dwie nauczycielki Beata Chodacka i Alicja Podstolec podały konkretne pomysły, które mogą pomóc nauczycielom informatyki poprawić jakość nauczania tego przedmiotu, poprzez lepszą współpracę, rozwój osobisty oraz skupienie na istotnych dla uczniów zagadnieniach. Zobaczmy!

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Czego trzeba się oduczyć, aby (OK) nauczać?

W edukacji całożyciowej bardzo ważne jest, abyśmy co jakiś czas robili przegląd tego, co już wiemy i aktualizowali te nasze kompetencje. Szczególnie, kiedy jesteśmy nauczycielem/nauczycielką i chcemy być „na czasie” z naszym nauczaniem. Alvin Toffler powiedział: Analfabeci XXI wieku nie będą tymi, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale tymi, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i uczyć się na nowo. Zobaczmy, co to znaczy na przykładzie oceniania kształtującego.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Pocałuj żabkę w łapkę, czyli o czarowaniu na lekcji

Każdy z nas - nauczycieli marzy, aby podobnie jak bajkowa żaba zamieniła się w przystojnego księcia - nasz uczeń w sensie szkolnym zamienił się w zaciekawionego i zaangażowanego ucznia. Nie musi to pozostać tylko w sferze marzeń, gdyż trochę jako kreatorzy przestrzeni szkolno-lekcyjnej mamy wpływ do jakiej bajki - pracowni zaprosimy młodych ludzi. Wiadomo jednak, że nie każda bajka kończy się happy endem! I tak samo z naszymi uczniami! Ale warto czasem poczarować, by i nam - nauczycielom było bajecznie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Alfabet przyszłości - od 4P do 4C

Teoria kreatywnego uczenia się (4P) opiera się na czterech fundamentach oznaczonych "P" – Projects, Passion, Peers, Play – czyli kolejno projektach, pasji, grupie rówieśniczej i zabawie. Seymour Papert przywiązywał dużą wagę do pracy projektowej, co uzasadniał jej użytecznością w procesie nauki. Realizacja projektu umożliwia wyjście ze sztywnego systemu, w którym wiedza może być zdobywana wyłącznie na drodze od nauki do praktyki. W 4P projekt może inicjować poznawanie lub konstruowanie teorii, być etapem pośrednim lub końcowym. Kluczem do przygotowania dobrego projektu jest pasja. Według Paperta pasja to wręcz niezbędny czynnik edukacji ze względu na emocje i zaangażowanie, które uwalnia ona w kimś, kto nad czymś pracuje. Czwartym filarem 4P jest grupa rówieśnicza. Papert uważał, że dzieci uczą się najlepiej od siebie nawzajem, dzieląc się swoją wiedzą i pomysłami. Rówieśnicy to także bardzo ważna grupa pozwalająca rozwijać umiejętności związane z udzielaniem informacji zwrotnej oraz z przyjmowaniem krytycznych uwag. A do tego – koleżanki i koledzy to świetni testerzy rówieśniczych pomysłów. Zostaje jeszcze zabawa – badacz wychodził z założenia, że zabawa to nie tylko czysta rozrywka, ale i eksperyment, próba własnych sił i oczywiście naturalny rozwój wielu kompetencji.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.