sobota, 6 stycznia 2024

Alfabet przyszłości - od 4P do 4C

Teoria kreatywnego uczenia się (4P) opiera się na czterech fundamentach oznaczonych "P" – Projects, Passion, Peers, Play – czyli kolejno projektach, pasji, grupie rówieśniczej i zabawie. Seymour Papert przywiązywał dużą wagę do pracy projektowej, co uzasadniał jej użytecznością w procesie nauki. Realizacja projektu umożliwia wyjście ze sztywnego systemu, w którym wiedza może być zdobywana wyłącznie na drodze od nauki do praktyki. W 4P projekt może inicjować poznawanie lub konstruowanie teorii, być etapem pośrednim lub końcowym. Kluczem do przygotowania dobrego projektu jest pasja. Według Paperta pasja to wręcz niezbędny czynnik edukacji ze względu na emocje i zaangażowanie, które uwalnia ona w kimś, kto nad czymś pracuje. Czwartym filarem 4P jest grupa rówieśnicza. Papert uważał, że dzieci uczą się najlepiej od siebie nawzajem, dzieląc się swoją wiedzą i pomysłami. Rówieśnicy to także bardzo ważna grupa pozwalająca rozwijać umiejętności związane z udzielaniem informacji zwrotnej oraz z przyjmowaniem krytycznych uwag. A do tego – koleżanki i koledzy to świetni testerzy rówieśniczych pomysłów. Zostaje jeszcze zabawa – badacz wychodził z założenia, że zabawa to nie tylko czysta rozrywka, ale i eksperyment, próba własnych sił i oczywiście naturalny rozwój wielu kompetencji.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz