poniedziałek, 2 listopada 2015

Inspir@cje REGIO 2015


INSPIR@CJE REGIO - to nowa propozycja szkoleniowo-warsztatowa skierowana do nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia. Stanowi uzupełnienie cyklu konferencji edukacyjnych INSPIR@CJE, które cieszą się wielkim zainteresowaniem nauczycieli.

Celem INSPIR@CJI REGIO jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych, dydaktycznych i cyfrowych nauczycieli, tak, aby korzystając z rozmaitych ogólnodostępnych narzędzi TIK, byli w stanie prowadzić swoje lekcje sprawniej, skuteczniej i z większym zaangażowaniem uczniów w naukę.