środa, 4 października 2023

Przestrzeń dobrej edukacji

Przestrzeń, w której przebywamy, ma ogromny wpływ na samopoczucie, ale także na to, jak się uczymy. Źle zorganizowana przestrzeń klasy może utrudniać uczenie się, albo czynić naukę mało efektywną. Ludzie lubią organizować przestrzeń wokół siebie po swojemu, aby czuć się w niej dobrze. Nie powinniśmy o tym zapominać w szkołach. Starajmy się oddawać przestrzeń uczniom, aby oni mogli dać coś z siebie i razem ją współorganizować. Może to mieć pozytywny wpływ na edukację dzieci i młodzieży, już od najmłodszych lat szkolnych. O przestrzeni dobrej edukacji w klasie opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Celina Zielińska z Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej, członkini grupy Superbelfrzy RP / Superbelfrzy Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Matematyka czynnościowa w praktyce

Matematyki nie możemy uczyć się tylko z podręczników. Matematyki możemy uczyć się wprost w działaniu, w świecie, w którym na co dzień funkcjonujemy. Możemy ją zgłębiać na różne sposoby wykonując zwykłe czynności, które i tak często wykonujemy codziennie. I przy wykorzystaniu rzeczy, które i tak mamy pod ręką. Matematyka czynnościowa, czyli przedstawiona za pomocą konkretu. Taki Jaś jest w stanie nauczyć się matematyki właśnie wtedy, gdy ma do czynienia z konkretnym działaniem, które pomaga zrozumieć istotę działania matematycznego. O tym, jak można wdrażać w szkole taką edukację matematyczną, opowiadała na INSPIR@CJACH WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Joanna Apanasewicz z "Małej Szkoły", niepublicznej, bezpłatnej szkole podstawowej w Koninie Żagańskim, członkini grupy Superbelfrzy RP / Superbelfrzy Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Zaczytana klasa. Wspieranie czytelnictwa dzieci

Możemy postarać się, aby czytanie w szkole i w domu było przyjemne, radosne. Mogą w tym pomóc różne metody dydaktyczne, eksperymenty, a także technologie edukacyjne (np. wykorzystywanie aplikacji w telefonach i tabletach) czy rozmaite techniki uczenia się, np. mapy myśli czy myślografia. Ogromna rola nauczyciela, aby czytaniem dzieci zachwycić i w szkole podstawowej na pewno można to osiągnąć. O tym, jak zachęcać dzieci do czytania i jaka powinna być w tym rola nauczyciela, mówiła podczas konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie, członkini grupy Superbelfrzy RP. „Pojawiają się takie opinie, że to szkoła niszczy tę radość czytania. Coś z tym może powinniśmy zrobić. Pamiętajmy, aby dzieci od klasy pierwszej miały jak najwięcej okazji do czytania.” – mówiła.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Pozwólmy dzieciom pisać!

Od pierwszej klasy szkoły podstawowej nauczyciele poświęcają dużo czasu na naukę pisania najmłodszych uczniów. Wyzwań jest wiele. Trzeba uczyć odpowiedniego chwytu, wybierać odpowiednie narzędzia do pisania, zmuszać dzieci pisać w liniach, wprowadzać mozolnie literki, zwracać uwagę na łączenie liter, itd. Łatwo nie jest, o czym wie zdecydowana większość nauczycieli wczesnoszkolnym. Ale czy tak naprawdę pozwalamy dzieciom pisać? Na konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 na naukę pisania w klasach I-III zwróciła uwagę Beata Skrzypiec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasku, członkini nauczycielskich grup Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Zabawy edukacyjne rozwijające logiczne myślenie i kombinowanie

Stawiajmy przed młodymi uczniami prawdziwe edukacyjne wyzwania. Najszybciej rozwijają się, jeśli mierzą się z rzeczywistymi problemami, a nie sztampowymi zadaniami z podręczników. Pomysłów na ćwiczenia i zabawy edukacyjne, które rozwijają logiczne myślenie, uczą kombinowania (w pozytywnym znaczeniu) oraz budowania strategii jest bardzo dużo - opowiadała o tym podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Edyta Jurys, nauczycielka wczesnoszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie, członkini grup Superbelfrzy RP i Superbelfrzy Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Wykorzystanie klocków w edukacji wczesnoszkolnej

Klocki w życiu dzieci są wszechobecne i towarzyszą im od najmłodszych lat, przyczyniając się do rozwoju kreatywności, logicznego myślenia i wyobraźni. Dzięki producentom klocków takim jak np. Lego, klocki utrzymują swoją popularność także wśród starszych dzieci, które otrzymują coraz bardziej złożone i wymagające zestawy (także w szkołach, m. in. na robotyce). Ale mimo tego szkoły nie wykorzystują w pełni potencjału edukacyjnego klocków. O tym, jak można rozwijać kreatywność i logiczne myślenie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum, mówił podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Jacek Suliga, nauczyciel wspomagający z Gimnazjum nr 13 w Łodzi i twórca programów Lego Math oraz Mobilna Akademia Lego Education.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Współpraca projektowa w edukacji wczesnoszkolnej

Uczenie się metodą projektu zalicza się do najskuteczniejszych sposobów pogłębiania wiedzy i umiejętności. W dorosłym życiu, wykonując różnego rodzaju prace, wcześniej czy później (niemal) każdy z nas będzie uczestniczył w jakimś projekcie i będzie wykonywał określone zadania, aby osiągnąć zamierzony cel. Wydaje się zatem istotne, aby w szkole, na każdym etapie kształcenia, projekty edukacyjne były obecne. Rozwijają tak uczniów, jak i nauczycieli. Świetnie sprawdzają się już w edukacji wczesnoszkolnej, a o przykładzie takiej współpracy projektowej opowiadały podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 dwie nauczycielki: Monika Walkowiak i Beata Skrzypiec z grupy Superbelfrzy RP /Superbelfrzy Mini. Zobaczmy, co warto przenieść do naszej klasy. 


***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Słuchowisko 2.0 w szkole

Myśląc o technologiach edukacyjnych, czy zbyt dużej wagi w szkole nie przywiązujemy do obrazów? A co z dźwiękami? Czy nie powinniśmy większej uwagi poświęcić przekazom audio, które również świetnie łączą się z nowymi technologiami. Wystąpienie Lechosława Hojnackiego z RODN "WOM" w Bielsku Białej  podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 pokazujące, że mamy jeszcze spory niewykorzystany potencjał edukacyjny technologii, które nas otaczają.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Radość muzykowania

Mało jest takich zajęć w szkole, które mogą dać tak dużą satysfakcję uczniom, jak muzyka. Ale nie mówimy tu o wynaturzeniu muzyki w szkole, czyli nauki o historii muzyki i zagracania głowy zbędnymi faktami i terminami. W szkole podstawowej, od klasy pierwszej, potrzebujemy muzykowania. I możemy dać to uczniom wszędzie i niemal na dowolnych instrumentach. A wspierają nas technologie i internet, w którym znajdziemy bardzo dużo pomocy, aby muzykę uczynić naprawdę zajęciami praktycznymi i angażującymi uczniów. O tym, jak można śpiewać, grać, tańczyć i dobrze bawić się opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Aleksandra Schoen-Kamińska z Zespołu Szkół nr 3 w Pile, członkini grupy Superbelfrzy RP.


***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

Drama (nie dramat) w szkole

Drama jako metoda pracy z uczniami jest raczej rzadko wykorzystywana na zajęciach szkolnych. A przecież daje ona możliwość głębokiego rozwoju osobowości uczniów, w szczególności rozwijania ich wyobraźni i wrażliwości. Drama pozwala też doskonalić umiejętność współpracy z innymi ludźmi. O tym, jak możemy wykorzystać dramę w edukacji wczesnoszkolnej i w szkole podstawowej, opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Dorota Dankowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, członkini społeczności Superbelfrzy RP/ Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

Projekty badawcze w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolach

Czy małe dzieci mogą uczestniczyć w projektach badawczych? A może mogą je organizować? Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, co w swoich projektach udowadnia Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Opowiadał o tym podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Dominik Kmita, który koordynuje projekty badawcze z udziałem dzieci w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Doświadczenia i eksperymenty w szkole

Jak sprawić, aby uczniowie zapamiętali treści, o których opowiadają nauczyciele. Warto pomyśleć o doświadczeniach i eksperymentach, które powinny towarzyszyć uczniom na każdym kroku. Jak zrobią i zobaczą - zapamiętają i zrozumieją. O tym, co możliwe jest w szkole podstawowej i jak łatwo realizować różne eksperymenty, opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2017 Joanna Apanasewicz, nauczycielka z "Małej Szkoły" w Koninie Żagańskim.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

Karta tygodniowa w szkole

W Zespole Szkół STO na Bemowie w Warszawie nauczyciele stworzyli i korzystają z narzędzia, które roboczo można nazwać "kartą tygodniową". O tym, jak ono funkcjonuje, podczas Inspir@cji Wczesnoszkolnych 2017 opowiadała Ewa Pytlak, wicedyrektor szkoły. Polecamy upowszechnienie tego podejścia do nauczania w innych szkołach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2017 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, DrOmnibus, EduSense oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

wtorek, 3 października 2023

Edukacja na SPEcjalne zamówienie, czyli jak radzić sobie z trudnymi przypadkami

O tym, w jaki sposób możemy za pomocą prostych narzędzi i nowoczesnej technologii edukacyjnej rozwijać kompetencje dzieci ze SPE, opowiadały podczas konferencji INSPIR@CJE 2016 dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, członkinie grupy Superbelfrzy RP: Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.    

Jak wykorzystać potencjał komunikacji przez internet, aby lepiej wychowywać?

Spowszedniała nam komunikacja internetowa i wydaje się ona tak oczywista, że nie ma o czym mówić. A jednak jest wiele do omówienia w tym temacie i jest on szczególnie ważnych dla zagadnień wychowawczych. Podczas INSPIR@CJI 2016 prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Superbelfrów RP, opowiadał o tym, jak ta komunikacja przez internet jest rozumiana, jak może być wykorzystywana, jak popełniamy błędy w tej komunikacji, które skutkują przykrymi konsekwencjami. Warto posłuchać - w jego wystąpieniu także wiele o cyberprzemocy i jak młodzież sobie radzi w tej sieci. I czy tylko uczniowie są winni za różne nietypowe i niepochwalane zachowania?

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.   

Scenariusze półwariackie, czyli o lekturach szkolnych inaczej

Lektury szkolne nie będą nudne i niesmaczne, jeśli nauczyciel zadba o to, aby je podsunąć uczniom w odpowiedni sposób. To w sumie podobnie jak z kuchnią - ta sama potrawa może nam bardzo smakować i również, źle przyprawioną i podaną, zapamiętamy jako niesmaczną na długo i będziemy o tym rozpamiętywać. O tym, że w publicznej szkole da się poprowadzić "zwariowane" zajęcia z lekturami szkolnymi nawet w bardzo poważnym liceum, opowiadał podczas INSPIR@CJI 2016 Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.    

Pomysły na zajęcia językowe, czyli przepisy zakręconego belfra

Nauczyciele języka polskiego mają szerokie możliwości dla prowadzenia zajęć w sposób nieszablonowy. Pracują z dziełami kultury, które - mając dobry pomysł i odpowiednio dobrane narzędzia technologiczne - można pokazać i interpretować na rozmaite sposoby, w każdej klasie inaczej. Takie podejście do języka może stanowić także inspirację dla nauczycieli języków obcych. O swoich przepisach na dobre lekcje podczas INSPIR@CJI 2016 opowiadała Joanna Krzemińska, nauczycielka języka polskiego w Szkołach Mikron w Łodzi i członkini Superbelfrów. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.   

Nauczyciel musi się ciągle uczyć

Każdy nauczyciel powinien stale dbać o swój rozwój - nie możemy przestać się uczyć. Nie chodzi tylko o ten, który jest związany z awansem zawodowym. To częściej kompletowanie papierków niż rozwój zawodowy. Czasem uważa się, że nauczyciel to ktoś, kto już umie i więcej nie musi nic robić. To błędne podejście do zawodu nauczyciela. O tym, jak może rozwijać się nauczyciel i jakie czekają go nieraz niespodzianki od losu, opowiadała podczas INSPIR@CJI 2016 Jolanta Okuniewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie, członkini Superbelfrów i pierwsza polska nauczycielka, która została wybrana do grona 50 najlepszych nauczycieli świata w konkursie Global Teacher Prize 2016.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

Emocje są ważne, czyli arteterapia w szkole

Jedno z najbardziej poruszających wystąpień na konferencji INSPIR@CJE 2016 - Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach opowiedziała o zajęciach z grupą gimnazjalistek, podczas których uczyły się one wyrażać swoje emocje, kontrolować je i budować głębokie relacje z koleżankami oraz nauczycielką. Emocje są ważne w szkole - nie tylko emocje nauczyciela, ale także uczniów - starajmy się je wykorzystać dla rozwoju osobistego młodszych i starszych.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.

Ryślenie pomaga, czyli narysuj swoje myśli

Wielu z nas jest wzrokowcami, lubimy oglądać różnorodne obrazy i obrazki. Ale większość z nas nie jest świadoma tego, że narysowanie tego, o czym myślimy, rysowanie swoich myśli - wspiera i zapamiętywanie i pomaga w uczeniu się. Chcesz sprawdzić? Spróbuj narysować sobie notatkę z jakiegoś wystąpienia, wydarzenia, itp. Zdziwisz się, jak wiele informacji zakodowałeś/aś w swoim rysunku. Acha, jeszcze jedno! To, że myślisz, że nie potrafisz rysować to bujda. Po prostu nigdy nie spróbowałeś/aś. O tym, że rysowanie myśli wcale nie jest trudne, przekonywały podczas INSPIR@CJI 2016 w Warszawie dwie trenerki myślenia wizualnego - Agata Baj i Julia Jajkiewicz, członkinie grupy Superbelfrzy RP.  Do rysowania wystąp!

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.   

Czego dyrektor może wymagać od swoich nauczycieli?

Czego możemy (nauczyciele i dyrektor) nauczyć się od gęsi? Otóż najwięcej możemy nauczyć się współpracy! Koniecznie poznajmy kilka zaskakujących faktów i zastanówmy się, czy możemy coś od tych gęsi w szkole przejąć. Maria Czerwińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy podzieliła się podczas INSPIR@CJI 2016 kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi organizacji zespołu pedagogicznego w szkole. Dobry zespół to co najmniej pięć wyzwań, z którymi musimy sobie poradzić: wspólny cel, współpraca, empowerment, motywacja i komunikacja. Czego zatem możemy wymagać od siebie i od nauczycieli?

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.  

Sprawdzone pomysły na dobrą szkołę

Recepta na dobrą szkołę jest bardzo prosta. Podawał ją już Freinet w swoich pracach - trzeba "tylko" wyzwolić w dziecku poczucie ciekawości do poznawania świata, tak aby dziecko samo szukało odpowiedzi na pytania, tworzyło eksperymenty i doświadczenia. Podczas INSPIR@CJI 2016 Marzena Kędra, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej COGITO w Poznaniu, profesor oświaty, podzieliła się z uczestnikami swoimi receptami na dobrą szkołę. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.   

Zbadaj to sam/a - czyli o odkrzesławianiu uczniów

 Uczeń w polskiej szkole spędza zbyt dużo czasu siedząc na krześle. Tymczasem współcześnie mamy coraz więcej możliwości, aby "wyprowadzać" edukację ze szkoły, pokazywać naukę i uczenie się w działaniu, w realizacji doświadczeń, zadań, zabaw, itp. Klucz do zmiany podejścia ma nauczyciel, o ile będzie potrafił dać się zaciekawić, zachwycić czymś nowym, stać się w pewnym sensie "ignorantem" - zauważył prof. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podczas INSPIR@CJI 2016.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2016 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Fundacja Orange, Squla, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Partnerem globalnym konferencji była Kulczyk Foundation.