niedziela, 26 listopada 2023

Jakich strategii uczenia się warto nauczyć naszych uczniów?

Z przeprowadzonego przez firmę Pearson rok temu badania identyfikującego “Power Skills” (Superumiejętności) potrzebne na rynku pracy w 2026 roku wynika, że jedną z tych umiejętności jest samodzielne uczenie się, rozumiane jako zdobywanie wiedzy oraz umiejętności. W jaki sposób szkoła może przygotować uczniów, rozwijając w nich potrzebne kompetencje?

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

czwartek, 23 listopada 2023

Na wychowawczej o fake-newsach

Oto priorytet MEiN nr 8: "Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji." Ale jak się do tego zabrać w szkole?

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

wtorek, 21 listopada 2023

Opowiedz mi jak się uczysz... czyli co młodzi wiedzą o swoim uczeniu się?

„Opowiedz mi jak się uczysz…” jest to przekaz, który stanowi zbiór obserwacji i wniosków, wypływających z rozmów wstępnych do Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. Liceum to jest szkołą niepubliczną i nie figuruje w bazie szkół podczas rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkół podstawowych, więc w związku z tym wypracowało swój indywidualny system rekrutacji. Opiera się on przede wszystkim na dialogu, który ma miejsce już podczas I etapu rekrutacji przy rozmowie wstępnej, na którą zapraszani są kandydaci wraz z opiekunami (po uprzednim złożeniu karty kandydata). Czego możemy się dowiedzieć się z tej rozmowy na temat sposobów i metod uczenia się kandydatów?

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

poniedziałek, 13 listopada 2023

Puzzle inspiracji, czyli jak tworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się

We współczesnej pedagogice coraz częściej mówi się o środowisku, które sprzyja uczeniu się (bądź nie) w miejsce określenia proces nauczania – uczenia się. Coraz częściej przełamuję się dychotomię nauczyciel – uczeń, określeniem: osoba ucząca się. Czy oznacza to, że rola nauczyciela zanika? Że jest równa roli ucznia? Nie, zdecydowanie nie. Nauczyciel nadal jest dorosłym, wykształconym człowiekiem, który ma większą wiedzę i większe doświadczenie. W czym zatem tkwi różnica? W świadomości, że nawet najlepszy nauczyciel nie może nauczyć nikogo niczego - przekonywała podczas INSPIR@CJI 2023 Agata Baj, trenerka, twórczyni Myślografii.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Pomysły na interdyscyplinarne zadania z wykorzystaniem metody Webquestu

W dobie cyfryzacji i powszechnej dostępności informacji, metoda Webquestu jest nie tylko narzędziem do poznania konkretnych treści, ale także sposobem na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji oraz pracy zespołowej. Ponieważ nasi podopieczni podczas projektu mają okazję działać twórczo – tworzyć prezentacje, prototypy, prace plastyczne, artykuły czy multimedia – jest to wspaniała okazja do rozwijania ich kreatywności i wyobraźni. Źródła internetowe pozwalają sięgnąć do aktualnych danych i łączyć naukę z rzeczywistością. Dobrze zaprojektowany Webquest może być pomostem łączącym tradycyjne formy nauczania/uczenia się z nowymi technologiami. Świat, w którym żyjemy jest skomplikowany i wielowymiarowy. By zrozumieć wiele współczesnych zjawisk, musimy patrzeć na nie z różnych perspektyw, łączyć wiedzę z różnych dziedzin. Webquest daje nam narzędzie, by uczynić to w sposób strukturalny i efektywny - przekonywała Anna Romańska podczas INSPIR@CJI 2023.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Opowiedz mi jak się uczysz - co młodzi wiedzą o swoim uczeniu się?

„Opowiedz mi jak się uczysz…” jest to przekaz, który stanowi zbiór obserwacji i wniosków, wypływających z rozmów wstępnych do Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA w Gliwicach przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat. Liceum to jest szkołą niepubliczną i nie figuruje w bazie szkół podczas rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkół podstawowych, więc w związku z tym wypracowało swój indywidualny system rekrutacji. Opiera się on przede wszystkim na dialogu, który ma miejsce już podczas I etapu rekrutacji przy rozmowie wstępnej, na którą zapraszani są kandydaci wraz z opiekunami (po uprzednim złożeniu karty kandydata). Czego możemy się dowiedzieć się z tej rozmowy na temat sposobów i metod uczenia się kandydatów? - opowiadała Maria Czerwińska, dyrektorka Liceum Filomata podczas INSPIR@CJI 2023 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zadania domowe w epoce AI

Prace domowe budzą wciąż wiele kontrowersji, co jakiś czas pojawiają się głosy o wprowadzeniu zakazu zadań domowych. Jest wielu przeciwników prac domowych, ale również dużo zwolenników, argumentów za i przeciw. Podobnie dużo emocji budzi temat sztucznej inteligencji, a wśród nauczycieli szczególnie wykorzystanie go w szkole. Nauczyciele obawiają się, że uczniowie będą sięgać do tych dostępnych dla każdego narzędzi, jakimi są szczególnie czatboty: ChatGPT, Bard czy Bing. Zamiast jednak pytać, co robić, by uczniowie nie ściągali za pomocą AI, warto zadać pytanie, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, by nauczyć uczniów pisania i krytycznego myślenia. Podczas INSPIR@CJI 2023 opowiadała o tym Justyna Bober z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zadanie dyrektora: wsparcie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji uczenia

Wśród wielu zadań stojących przed dyrektorami jest zadanie wsparcia nauczycieli w podnoszeniu kompetencji uczenia. Nie należy ono do łatwych, bo czasami nie lada wyzwaniem bywa uczyć ludzi, którzy sami na co dzień uczą. Często jest to wykonanie ogromnej pracy na rzecz pozbycia się u nich przekonań, które nijak mają się do współczesnych wyzwań i potrzeb szkoły. Oduczenie się starego modelu uczenia jest pierwszym krokiem ku temu, aby mogło nastąpić otwarcie na uczenie się nowego podejścia. Podczas INSPIR@CJI 2023 opowiadała o tym Dorota Kujawa-Weinke, nauczycielka i edukatorka.


***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Samsung Polska, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Fundacja Szkoła z Klasą & Asy Internetu, Learnetic, Centralny Dom Technologii, Herstory, Ogólnopolski Operator Oświaty oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.


niedziela, 12 listopada 2023

Jak obmalować królową nauk?

Rysowanie na matematyce? Czemu nie! Mapy myśli, czy rysowane notatki ułatwiają zapamiętywanie i wspomagają proces uczenia się - dotyczy to zresztą nie tylko uczniów, ale i dorosłych, o czym przekonywali podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 w Warszawie nauczyciele z fejsbukowej grupy Belfry Bazgrolą: Joanna KomorekMateusz Łysek.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Młode damy i dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach?

Warto kształtować postawy przedsiębiorcze u dzieci już od najmłodszych lat. Prawie 100 lat temu Janusz Korczak w swojej książce „Bankructwo Młodego Dżeka” pokazał jak ważne jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności już od dzieciństwa. Tych tematów nie powinno zabraknąć w edukacji wczesnoszkolnej. O tym, jak można realizować takie działania opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Edyta Karwowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Kolorowa ortografia w klasach 1-3

Ćwiczenia ortograficzne w klasach 1-3 możemy wykonywać przy każdej nadarzającej się okazji, podczas prac nad różnymi zagadnieniami – zawsze znajdujemy wyrazy z trudnościami, których pisownię sobie tłumaczymy. Z pomocą przychodzą nam kolory. O tym, jak stosować kolorową ortografię w nauczaniu wczesnoszkolnym opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Barbara Taniewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie.  

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zadania problemowe i miniprojekty w edukacji wczesnoszkolnej pod parasolem STEAM

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole przychodzi do niej z głową pełną pomysłów, z mnóstwem pytań, ciekawe świata i gotowe do działania. Nam nauczycielom pozostaje tę ciekawość chronić i robić wszystko, by nie stłumić naturalnej motywacji do uczenia się. Działanie, badanie i eksperymentowanie są dla dziecka naturalnymi sposobami poznawania świata. Pisał już o tym John Dewey, który ponad 100 lat temu stworzył model nauczania-uczenia się oparty na działaniu i rozwiązywaniu problemów. STEAM, czyli organizowanie zajęć opartych na rozwiązywaniu problemów i prowadzeniu projektów interdyscyplinarnych, jest dobrym sposobem na wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, bo oddaje mu przestrzeń na działalność samodzielną i we współpracy z innymi, na formułowanie i rozwiązywanie rozmaitych problemów, na poszukiwanie odpowiedzi na własne pytania, na uczenie się na błędach i rozwój we wszystkich obszarach. Problemów do rozwiązywania nie musimy szukać w podręcznikach. O tym jak wykorzystać podejście STEAM w zadaniach problemowych i miniprojektach opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Wiesława Mitulska, nauczycielka, trenerka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

SEL w pigułce na szkolne bóle

Kompetencje emocjonalno-społeczne to umiejętności pozwalające na dobre funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, zarządzanie własnymi emocjami i dbanie o własny dobrostan. W szkołach zazwyczaj organizowane są zajęcia dla grup uczniów wymagających wsparcia tych kompetencji po wskazaniach wychowawcy, rodzica, innego pracownika szkoły lub pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma jednak propozycji systemowej do organizowania takich zajęć w toku zwykłego szkolnego dnia. O Social-Emotional Learning opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Włącz sztuczną inteligencję w klasie

Za sprawą OpenAI sztuczna inteligencja (SI) na dobre zagościła w edukacyjnym mainstreamie. Zbyt często jednak rozmowa o niej odbywa się w ograniczonym zakresie. Dyskusja dotycząca jej obecności w edukacji powinna obejmować szerokie spektrum zagadnień, w szczególności wykorzystania jej na zajęciach lekcyjnych. O wykorzystaniu AI w szkole opowiadali podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Joanna Apanasewicz i Krzysztof Jaworski.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Wesołe animacje jako narzędzie dydaktyczne

Animacje tworzone dzięki aplikacjom komputerowym stanowią ciekawą i skuteczną metodę nauczania, która może pomóc w przyswajaniu wiedzy oraz rozwijaniu wielu umiejętności uczniów. W połączeniu z długopisem 3D gwarantują wyjątkowe i angażujące zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Jak można je wykorzystać i jakie przynosi to efekty w pracy z uczniami, opowiadały podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska ze Specjalni.pl.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Jak rozsiewają się dobre pomysły w edukacji?

Czy filcowa sówka może zainspirować uczniów i uczennice w klasach 1-3 do długotrwałych aktywności edukacyjnych i uruchomienia całych pokładów kreatywności? Okazuje się, że tak, to możliwe. Takie aktywności mogą trwać nawet latami. O tym, jak zainspirować dzieci i sprawić, że będą same z siebie doskonalić swoje umiejętności opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Monika Walkowiak, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim. "Filcowa sówka zamieszkała na stałe w mojej klasie. Co kilka dni, inny uczeń zabiera ją do domu i opisuje w księdze, jak spędzają razem czas. Wpisy tworzone są z perspektywy Sówci, tak więc „Sówkowa Księga Opowieści” to rodzaj pamiętnika naszej maskotki." - musicie o tym posłuchać! 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Nauka czytania przez skuteczne zdziwienie

Przywykliśmy do pewnych standardowych metod nauki czytania i pisania. Działając nieraz nawykowo nie zastanawiamy się nad tym, jak zwiększają one dziecięce zainteresowanie procesem nauki czytania i pisania, jak motywują dzieci do podejmowania samodzielnych prób w tym obszarze. Badania pokazują, że dzieci uważają się za złych czytelników, że czytają tylko wtedy, kiedy muszą. Dlatego powinniśmy poszukiwać innych sposobów nauki czytania. Podczas konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 prof. Monika Wiśniewska-Kin i Weronika Kisiel z Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowały strategię uczenia się czytania pt. „Skuteczne zdziwienie – wyzwalająca myślenie nauka czytania”. Jak mówiły, jej celem jest rozwijanie zainteresowania czytaniem. Dziecko powinno być postrzegane holistycznie w procesie czytania i pisania. Zachęcamy do zapoznania się z ich pomysłem na rozwijanie umiejętności czytania najmłodszych uczniów.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zabawy fabularyzowane w klasie

Po co są "zabawy fabularyzowane"? W moim przekonaniu służą one koncentracji uwagi, doskonalą uważność słuchania uczennic i uczniów - mówiła podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023
Ewa Kempska
ze Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Górnym. "Dodatkowo piszę je kiedy pojawia się konkretny problem w klasie. Każda zabawa fabularyzowana porusza temat wychowawczy. W ten sposób jest to często początek dalszych rozmów na ważne tematy." Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Jak w Minecraft Education ograć edukację matematyczną?

Przestrzeń gry Minecraft Education może stać się pracownią matematyczną, w której uczniowie w atmosferze zabawy rozwijają logiczne myślenie i rozumowanie matematyczne, kształtują wyobraźnie przestrzenną i ćwiczą czytanie tekstu ze zrozumieniem, również tekstu matematycznego. O tym, jak wykorzystać możliwości Minecraft Education w nauczaniu matematyki opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Barbara Dubiecka-Kruk, autorka bloga OMatmo.pl. Zaprezentowane przez nią przykłady ćwiczeń pokazują, jak aktywność uczniów w sześciennym świecie może stać się okazją doskonalenia np. umiejętności odwzorowywania, kodowania, rozumienia stosunków przestrzennych i cech wielkościowych, czy dostrzegania symetrii. W czasie realizacji takich zadań uczniowie mają okazję rozwijać też umiejętność tworzenia strategii, planowania i zarządzania pracą, a ich działania wspierają rozwój takich kompetencji jak kreatywność, kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie, czyli kompetencji 4K.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Praca z lekturą jako wspaniała przygoda

Praca z lekturą z uczniami w klasach 1-3 może być dla nich wspaniałą przygodą. Najważniejsze, aby zainteresować książką. I tak się dzieje, jeśli skorzystamy z dostępnych technologii. Uczniowie chętnie czytają i z niecierpliwością czekają na zajęcia z lekturą. Wówczas odstawiamy podręczniki na wiele dni, a w klasie dużo się dzieje. Wyruszamy na wycieczkę z walizeczką, do której wkładamy: ciekawość, wyobraźnię, emocje, dobrą zabawę, kreatywność i współpracę. Dzięki temu możemy wypracować interesujące rezultaty - opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Dorota Dankowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zadania – wyzwania. Każdy w swoim tempie i na własny sposób

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole, choć ze względu na rok urodzenia umieszczone w tej samej klasie, mogą znacznie różnić się między sobą poziomem i tempem rozwoju. Zadaniem nauczycieli jest zapewnić oczywiście każdemu z nich najlepsze warunki, by mogły uczyć się i rozwijać swój potencjał. "Często mówimy o indywidualizacji nauczania, o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, trudności zadań i tempa pracy do możliwości każdego ucznia i uczennicy. Znacznie rzadziej mówimy o tym, jak to zrobić w praktyce. Obserwacja moich uczniów i uczennic podczas codziennej pracy i refleksja doprowadziła mnie do wniosku, że najlepiej sprawdzają się zadania – wyzwania, które każde dziecko zrobi we własnym tempie i na własny sposób." - mówiła podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Wiesława Mitulska. Posłuchajcie, jak to można zrealizować w waszej klasie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

piątek, 10 listopada 2023

Po drugiej stronie lustra, czyli obserwacje świeżego belfra

Co się stanie, kiedy ekspert z danej dziedziny, "przypadkiem", w sposób może do końca nie zamierzony, trafi do szkoły w roli nauczyciela i będzie chciał w sposób odpowiedzialny i rzetelny pomóc młodym umysłom zrozumieć dany przedmiot. Weźmy „na tapetę” na przykład - fizykę w szkole podstawowej. Posłuchajmy ciekawej historii profesora Lecha Mankiewicza i jego obserwacji "świeżego belfra", nauczyciela fizyki w jednej z podwarszawskich szkół podstawowych.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Po prostu dobra szkoła - refleksje po wizycie studyjnej w Finlandii

Finowie wychodzą z założenia, że skoro zatrudniają jako nauczycieli ekspertów, wykształconych za publiczne pieniądze, nie ma sensu teraz patrzeć im na ręce, bo przecież nauczyciele dobrze wiedzą, co powinni robić. W efekcie fiński nauczyciel ma ogromny poziom autonomii. Rzecz u nas chyba nie do ogarnięcia przez MEiN i kuratorów, dla których ta autonomia jawi się jako zagrożenie. Wnioskami z wizyty studyjnej w szkołach fińskich dzielił się podczas INSPIR@CJI 2022 Łukasz Srokowski ze Szkół Navigo. Naprawdę warto posłuchać (i pomarzyć o normalności w polskiej edukacji...).

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Uczeń w SOKowirówce (to wcale nie horror...)

Z SOKiem, czyli ze sprawnościami oceniania kształtującego, pracować można na wiele sposobów. Dzięki mądremu stosowaniu tego typu sposobu pracy z uczniami, stają się oni odpowiedzialni za własny proces uczenia się. Właśnie ta odpowiedzialność i samodzielność przyświecała Katarzynie Polak ze szkół Infotech w Białymstoku, gdy wdrażała elementy SOKu na swoich lekcjach języka polskiego. O swoich doświadczeniach z SOKiem opowiadała podczas INSPIR@CJI 2022. Zobaczmy!

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Odwrócona lekcja muzyki (i nie tylko)

Odwrócona lekcja powoli zdobywa w naszych szkołach zasłużoną popularność. Coraz więcej nauczycieli dostrzega korzyści z odwracania swoich zajęć. Odwrócona lekcja jest wprost stworzona do prowadzenia przedmiotów artystycznych. Uczniowie przygotowując się np. do zajęć muzycznych na podstawie materiałów nagranych i przygotowanych przez nauczyciela mogą potem na lekcji w klasie czerpać przyjemność ze wspólnego muzykowania w zespole. Ale nie tylko zajęcia muzyczne zyskują na wartości. Taką metodę pracy warto rozważyć także na innych przedmiotach szkolnych, np. matematyce, historii czy WF-ie, o czym podczas INSPIR@CJI 2022 opowiadała Izabela Witek, nauczycielka i konsultant z WOM Częstochowa.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Pomiędzy Naucz (się) a Sprawdza(m)

Zastanawiajmy się nad środowiskiem sprzyjającym uczeniu (się). Procesowi nauki musimy nieustannie nadawać sens. Trudno uczyć (się), jeśli nie widać sensu. Nie warto też zaniedbywać uczenia (się) razem, w grupie. Wspólnota uczących (się) ma znaczenie dla rozwoju. Jak zacząć? Od czego zacząć? Stań, zatrzymaj się i pomyśl. Zdecyduj i wybierz, co w uniwersum zwanym SZKOŁA potrzebuje Twojej uwagi… i od tego zacznij. Obierz kierunek. O tym, jak lepiej się uczyć opowiadała podczas INSPIR@CJI 2022 Agata Baj, pedagog, edukatorka z grupy Superbelfrzy RP, autorka książki "Myślografia".

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

O roli wychowawcy i godzinie wychowawczej w świecie VUCA

Rzeczywistość, która nas otacza, do niedawna była określana mianem VUCA. Akronim ten dotyczy czterech cech otoczenia, które mają wpływ na nasz sposób pracy to: V – zmienność, U – niepewność, C – złożoność, A – niejednoznaczność. Priorytetem jest tutaj elastyczność, czyli umiejętność przystosowania się do istniejących warunków. Wymaga to czasu, wysiłku intelektualnego i nowych kompetencji. Co możemy zrobić na poziomie szkoły? Mówiła o tym podczas INSPIR@CJI 2022 Anna Konarzewska, autorka książek "Być (nie)zwykłym wychowawcą" i "(Nie)zwykłe spotkania. Wokół godzin wychowawczych". Po pierwsze, wprowadzić psychoedukację do szkół. Warto wykorzystywać potencjał godzin wychowawczych do tego, aby rozmawiać z młodymi ludźmi o samoakceptacji, o ciałopozytywności, emocjach, relacjach, działaniu, poczuciu własnej wartości, świadomości swoich mocnych i słabych stron. Im bardziej świadomi swojego ciała, emocji i mocnych stron będą młodzi ludzie, łatwiej im będzie zaakceptować siebie oraz swoje wybory i związane z nimi konsekwencje. Po drugie, warto zwrócić uwagę na komunikaty, które kierujemy do ucznia/uczennicy, kiedy dajemy informację zwrotną o osiągnięciach edukacyjnych. Po trzecie, stawiajmy na pozytywne wzmocnienie. Po czwarte, angażujmy do działania w przestrzeni szkolnej. Po piąte, nauczmy dzieci i młodzież wdzięczności, bo to najtańszy bilet do szczęścia.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Nie taki GreenScreen straszny...

Poszukujesz pomysłu na nietypowe lekcje, które pomogą twoim uczniom w zapamiętaniu omawianych treści, wzmocnią zespół, pomogą im uporać się z trudnymi zagadnieniami i pozostawią na długo uśmiech na twarzy? Spróbuj wykorzystać green screen! O tym, jak wykorzystuje tę metodę na zajęciach opowiadała podczas INSPIR@CJI 2022 Joanna Waszkowska z LO nr 2 w Mysłowicach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Debata oksfordzka w szkole ponadpodstawowej

Metoda debaty oksfordzkiej jest chyba znana każdemu nauczycielowi, ale rzadko jednak wykorzystywany jest jej cały potencjał edukacyjny. W poradnikach metodycznych opisywana jest jako metoda aktywizująca, rodzaj dyskusji problemowej. W takim ujęciu gubi się w natłoku innych, mniej lub bardziej atrakcyjnych narzędzi. Tymczasem dzięki debacie oksfordzkiej mamy możliwość zaprojektować i przeprowadzić w przestrzeni szkoły czy klasy rodzaj „learning experience”, czyli doświadczenia edukacyjnego, uczenia się w różnorodny sposób i na wielu płaszczyznach. O tym, jak prowadzą debaty oksfordzkie w swoich szkołach opowiadały podczas INSPIR@CJI 2022 od praktycznej strony Izabela Wyppich z I LO w Rudzie Śląskiej i Beata Maleska-Pająk z ZSTiO w Katowicach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Bez oceniania? Tak po prostu...

Przekazywanie bieżącej informacji o postępach edukacyjnych młodego człowieka od dawna budzi kontrowersje. O co chodzi? O ocenianie. Czasami można mieć wrażenie, że budzi ono tak wielkie i sprzeczne emocje, jakby stało się najważniejszą rzeczą w szkolnym życiu. Tymczasem to nie o to przecież chodzi, ale o rozwój ucznia. Czy da się inaczej? Oczywiście. O tym, jak uwierzyliśmy w mity dotyczące oceniania i jak z nich rezygnować, opowiadała podczas INSPIR@CJI 2022 Joanna Krzemińska ze Szkół Mikron w Łodzi, członkini społeczności Superbelfrzy RP.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

O roli błędu w uczeniu i relacjach

Codziennie popełniamy błędy. Niektórych nawet nie zauważamy, niektóre zauważamy tak bardzo, że staramy się je ukrywać lub nie przyznawać się do ich popełniania. A przecież to dzięki błędom świat zyskał żarówkę, coca colę czy viagrę. Pomimo zysków nadal traktujemy błędy jako niechcianych towarzyszy naszego życia. Trudno nam zaakceptować swoje i cudze mylenie się.O tym, jak oswajać się z błędami w szkole, mówiła podczas INSPIR@CJI 2022 w Warszawie Dorota Kujawa-Weinke z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Gdańsku, członkini Superbelfrów RP.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Dokąd zmierzamy? O edukacji w czasach nieustającej rewolucji technologicznej i zmian klimatu

Już od dłuższego czasu obserwujemy kryzys czasu wolnego. Wynika on z faktu, że żyjemy coraz dłużej, a mniej pracujemy. W niektórych krajach już wprowadza się czterodniowy tydzień pracy. Skoro dłużej żyjemy, a emerytura przychodzi w tym samym wieku co kiedyś, to siłą rzeczy mamy więcej wolnego czasu. Dłużej się uczymy. Już nie tylko kilka lat w szkole, lecz nawet 21, a potem jeszcze dokształcamy na różnych kursach. Mając więcej czasu dłużej wypoczywamy. Wydawało by się to pozytywną informacją dla edukatorów: więcej czasu i pieniędzy na rozrywkę i edukację. Edukacja musi jednak konkurować z rozrywką. Może dlatego rozwija się także edurozrywka na różnego rodzaju piknikach naukowych? W każdym razie więcej czasu i pieniędzy do wydania, w tym na edukację (lub edurozrywkę). Ale czy te fundusze są dla nauczycieli? Rozwija się edukacja pozaszkolna, a na dodatek wchodzą nowe technologie i sztuczna inteligencja. Inne środowisko i inny uczeń. Szkoła staje się coraz bardziej rozproszona. To chyba cecha typowa dla czasów trzeciej rewolucji technologicznej: internet umożliwia rozproszenie produkcji, OZE (odnawialne źródła energii) też są bardziej rozproszone i zdecentralizowane w porównaniu do wielkich elektrowni węglowych czy atomowych. To może i edukacja będzie bardziej rozproszona? O tym dokąd zmierzamy w edukacji opowiadał podczas INSPIR@CJI 2022 prof. dr hab. Stanisław Czachorowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, należący do społeczności Superbelfrzy RP.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu), Learnetic, Nowa Era, Photon Entertainment, Samsung & Program Solve for Tomorrow, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zdobądź serca dzieciaków z edukacyjną wersją Minecraft

Gdybyśmy zapytali: czy znasz Minecrafta? - z pewnością odpowiesz, że tak, bo przecież wiesz, że grają w niego jak nie Twoje dzieci, to te "szkolne". I zapewne widziałeś nieraz ten nieco toporny świat pełen sześcianów, w którym spędzają godzinami czas dzieci małe i duże, a nawet te bardzo duże. Ale czy wiesz, że one tam się też uczą wielu przydatnych rzeczy? O tym, jakie możliwości otwiera Minecraft przed nauczycielami opowiadała Joanna Apanasewicz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej podczas INSPIR@CJ WCZESNOSZKOLNYCH 2022. Warto posłuchać, a może i zajrzeć samemu do tego świata... 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Matematyka z odrobiną magii

Matematyka jest nauką, która dostarcza narzędzi do poznawania środowiska i opisu zjawisk, dotyczących różnych aspektów działalności człowieka. Niestety, bardzo często kojarzy się dzieciom z obliczaniem przykładów i rozwiązywaniem stereotypowych zadań z treścią. Monotonia. A wystarczy dodać odrobinę magii i nauka matematyki nabiera innego wymiaru. O tym, jak stworzyć tę magiczną atmosferę opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Dorota Dankowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, członkini społeczności Superbelfrzy Mini.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Rysowanie nie takie straszne jak je rysują

„Nie potrafię rysować…” – to najczęściej słyszymy podczas warsztatów z uczniami, nauczycielami. I to w ogóle nie jest prawdą! Każdy potrafi! Nasi przodkowie u zarania dziejów, rysowali na ścianach jaskiń. Z czasem zmieniło się tylko narzędzie, czy też narzędzia do rysowania. Chcecie się nauczyć? Podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Vitia Hoffmann (Miluju & Maluju) i Mateusz Łysek (Belfry bazgrolą & Rysuję dla moich uczniów) w prosty sposób pokazali nauczycielim jak rysować wykorzystując najprostsze, dostępne „pisadła” (ołówki, długopisy, flamastry). Tak, niewiele trzeba by sprawić, aby lekcja była zupełnie inna niż inne. Wy też spróbujcie!

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Na tropach nie tylko przyrodniczych

Czy pszczoły mają krwinki? Ile pszczół mieszka w ulu? Co jedzą rysie? Dlaczego niedźwiedź polarny jest biały?  Dlaczego marchewka rośnie zielonym do góry? Poszukiwanie wspólnie na lekcjach odpowiedzi na trudne pytania pozwala zaszczepić w dzieciach przyrodniczą pasję. Długie rozmowy podczas lekcji o tym, dlaczego mrówka tak pracowicie dźwiga sosnową igłę, a dzięcioł stuka w drzewo, jak wygląda największy motyl na świecie, oglądanie razem owadów na trawniku, poszukiwanie na wiosennych ptaków, zwracanie uwagi na różne kształty liści i kolor kory drzew czy zapach wiosennych kwiatów, pozwala uświadomić dzieciom, że otaczająca nas przyroda jest ważnym elementem naszego życia. Podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 o uczeniu szacunku do otaczającego świata opowiadała Paulina Kurowska-Loryńska ze Szkoły Podstawowej w Rusi.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Hej! Ho! Przygód Sto! - czyli chętnie czytamy lektury

Od lat słyszymy, że Polacy – zarówno dzieci, jak i dorośli – niechętnie czytają. To wielka szkoda, biorąc pod uwagę ogromny potencjał do rozwijania wyobraźni, jaki tkwi w czytaniu. I to już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Jak zatem sprawić, aby już najmłodsi uczniowie chętnie czytali? Podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 pomysłami dzieliła się Edyta Karwowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Proste triki w uczeniu muzyki

Polacy mają cudne dusze pełne muzyki, a nauczycielki i nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej najlepsze! Chciałabym zainspirować i przekonać do integrowania edukacji muzycznej z innymi aktywnościami edukacyjnymi. To dobry sposób na zmianę aktywności z pozycji siedzącej na ruchową i pozostanie w temacie dnia, a tej drugiej w edukacji muzycznej do wyboru, do koloru.  Proste zabawy muzyczne, pląsy, schematy rytmiczne od zawsze są elementem naszych pauz śródlekcyjnych. Tworzenie muzyki również nie musi być skomplikowane. To ma sens! O tym jak prowadzić edukację muzyczną w klasach 1-3 opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Edyta Jurys, nauczycielka wczesnoszkolna w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zwyczajne/niezwyczajne lekcje WF w klasach I-III szkoły podstawowej

Jak prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, aby dzieci pokochały sport i aktywność fizyczną? Wszystkim nam zależy na zdrowiu, a aktywność ruchowa jest jego nieodłącznym elementem. To od nas nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w dużej mierze zależy, jakie podejście do sportu będą mieli w dalszym życiu nasi uczniowie. Wielu z nas WF może kojarzyć się grą w “nieszczęsnego” zbijaka, nieudolnymi “fikołkami” na materacach i “wuefistą” siedzącym na ławeczce… Czas odczarować takie spojrzenie na zajęcia sportowe w szkole podstawowej. Podczas wystąpienia na INSPIR@CJACH WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Anna Dziadkiewicz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach przedstawiła kilkanaście propozycji działań, które możemy podjąć wraz dziećmi i pokazać im tym samym, że ruch to świetna zabawa.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Teatr (nie)oczywisty

Teatr szkolny to miejsce wspólnych spotkań. Miejsce, które stwarza warunki do doskonalenia własnej samokontroli i dyscypliny, potrzebnej w różnych aspektach życia pozateatralnego. To miejsce sprzyjające budowaniu wzajemnych relacji, przygotowujące młodych ludzi do życia z innymi. W drugiej kolejności teatr jest miejscem do podejmowania wszelkich działań scenicznych. Nigdy odwrotnie. Kiedy przygotowujemy z uczniami spektakl teatralny, często nie mamy zbyt wielkich nakładów finansowych. Czasem są nie równe zeru. Jednak w prostocie siła, bo czasem mniej znaczy więcej. O tym, jak prowadzić działalność teatralną w szkole opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Ewa Kempska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Górnym.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Z życia wzięte... do edukacji wczesnoszkolnej

Obecnie mamy ogromne możliwości pozyskiwania gotowych materiałów do pracy z uczniami. Przygotowywane są i udostępniane do wykorzystania scenariusze, karty pracy, materiały multimedialne czy książki. To ogromne ułatwienie, bo tak naprawdę niemal każdy pomysł jest możliwy do zrealizowania. Pomoce są na wyciągnięcie ręki. W tym morzu możliwości warto jednak pamiętać o własnych doświadczeniach i o tym, że pomysły na ciekawe zajęcia tak naprawdę nas otaczają. Nasze życie może być doskonałą inspiracją do przeprowadzenia z dziećmi zajęć. Każdy wyjazd, wyjście, czy spotkanie może być okazją do poruszenia danego tematu w szkole. Czasem wystarczy drobnostka, pamiątka przywieziona z podróży czy wyjścia na koncert. Czasem ulotka, plakat czy bilet. Można rozmawiać o matematyce, można inspirować się nimi przy tworzeniu prac plastycznych. Mogą być okazją do rozmowy czy dyskusji na ważne tematy. Zdjęcia i filmy zrobione w czasie wyjazdów są dla nich bardziej inspirujące niż te znalezione w podręczniku. Stają się doskonałym uzupełnieniem materiału, który posiadam. Możemy naprawdę wiele zaczerpnąć z życia... prosto na lekcje w szkole. O czym opowiadała Sabina Piłat, nauczycielka wczesnoszkolna i blogerka (Nauka w plecaku) podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

STEAM w edukacji wczesnoszkolnej

Zajęcia z elementami STEAM świetnie wypadają w grupie najmłodszych uczniów i z powodzeniem może być stosowane na całym etapie wczesnoszkolnym. Warto próbować tej metody już od klasy 1 szkoły podstawowej. O swoich doświadczeniach w pracy z najmłodszymi dziećmi opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Mariola Fik ze Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog. Zobaczmy, jak pracować STEAMowo z małymi dziećmi. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Narzędziownik zdalnej nauczanki

Narzędziownik zd@lnej nauczanki to subiektywny przegląd programów, aplikacji i projektów, które wielu nauczycieli wykorzystywało w okresie zdalnej nauki. Wiele z nich nadal można wykorzystać podczas zajęć, ponieważ sprawdzają się również w stacjonarnym trybie nauki. Dobrym przykładem takiego narzędzia jest klasowy blog. To taka wspólna, bezpieczna przestrzeń, w której uczniowie mogą znaleźć dydaktyczne, interaktywne gry i zabawy oraz materiały z zajęć lekcyjnych (filmy, prezentacje, przydatne linki…). To również doskonała forma wsparcia uczniów nieobecnych w szkole, mających trudności w nauce, ale i tych, którzy mają potrzebę ponownego odtworzenia edukacyjnych zasobów z danej lekcji, utrwalenia sobie wiedzy z danego obszaru, poćwiczenia jakiejś umiejętności. O tym, co jeszcze warto zachować z nauczania w czasach pandemii opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Monika Walkowiak ze Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławski, członkini społeczności Superbelfrzy RP. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Co mają ze sobą wspólnego mózg i szafa, czyli jak się uczy mózg dziecka

Mózg to najbardziej złożona struktura naszego organizmu i jeden z najważniejszych narządów. Jego zadaniem jest analizowanie bodźców, które docierają do naszego ciała oraz wysyłanie sygnałów do efektorów, które powinny odpowiednio zareagować na odbierane bodźce. Mózg koordynuje także pracę wszystkich narządów wewnętrznych, przyśpieszając lub spowalniając ich działanie, w zależności od danej sytuacji. Jest to również narząd, który odpowiada za uczenie się, analizowanie danych, kojarzenie, wyciąganie wniosków i zapamiętywanie. Uczenie się jest procesem aktywnym, w trakcie którego dochodzi do wielu zmian w mózgu osoby uczącej się. Dlatego, powinniśmy dobrze poznać budowę i funkcjonowanie mózgu, aby wykorzystywać w pełni jego potencjał do nauki nowych wiadomości i umiejętności. Zapraszamy na wystąpienie Joanny Gadomskiej z ZSEiH w Żychlinie podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Jak procentuje edukacja wczesnoszkolna

W klasach 1-3 spędzamy z uczniami kilkanaście godzin tygodniowo. To, jakie stosujemy metody nauczania, jakim językiem mówimy i jakie mamy w klasie zasady kształtuje naszych uczniów - nie tylko rozwija ich wiedzę i umiejętności, ale też wpływa na to, jakimi stają się ludźmi. Ewa Przybysz-Gardyza ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, ale też języka angielskiego w starszych klasach. Dzięki ma możliwość obserwacji, jak radzą sobie jej uczniowie na II etapie edukacji, może też porównać byłych wychowanków z innymi uczniami, ponieważ pracuje z różnymi klasami. O tym, jakie znaczenie mają metody nauczania stosowane w klasach I-III dla dalszego rozwoju uczniów opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

O przerywnikach podczas lekcji

 Pokutuje przekonanie, że lekcja ma trwać 45 minut i czas powinien być maksymalnie wypełniony aktywnościami w taki sposób, by nauczanie było efektywne. Coraz więcej mamy badań wskazujących, że to błędne podejście, że powinniśmy stosować przerywniki podczas lekcji. Podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 o znaczeniu takich krótkich przerw mówiła Jolanta Okuniewska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie, członkini społeczności Superbelfrzy RP. Zapraszamy na ciekawe wystąpienie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Co Ty wiesz o uczeniu się?

Umiejętność uczenia się to kompetencja wciąż zaniedbywana w naszych szkołach. Szkoła jako instytucja, której jednym z zadań jest uczenie, nie uczy, jak to robić. Wielu uczniów powiela najmniej skuteczną strategię, czyli wielokrotne czytanie i ewentualnie powtarzanie, by zapamiętać to, co napisano w podręczniku lub notatkach. Czy nauczyciele wiedzą, jak uczyć uczenia się? Czy potrafią pokazać uczniom, co w praktyce oznacza nauczenie się nowego działu albo przygotowanie do sprawdzianu? Zapraszamy na wystąpienie Wiesławy Mitulskiej poświęconej uczeniu uczenia się na INSPIR@CJACH WCZESNOSZKOLNYCH 2022.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Jak odkrywać matematykę?

Nauka matematyki od początku szkoły podstawowej powinna prowadzić do rozwijania myślenia matematycznego. Pewnym sposobem na osiąganie tego celu jest pozwolenie, aby dzieci same „odkrywały” prawidłowości matematyki. Żeby zrozumieć, czym jest „odkrycie” w matematyce, warto przybliżyć trzy aspekty: samodzielność poznawczą, pracę we wspólnocie oraz piękno matematyki – przekonywała prof. dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszamy do obejrzenia ciekawego wystąpienia podczas INSPIRACJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

czwartek, 9 listopada 2023

Teatr wspiera relacje

Teatr pozwala dostrzec się nawzajem, poznać się, być bliżej siebie samego i innych. Elementy teatru świetnie nadają się też do działań edukacyjnych w szkole. Mamy niezliczone możliwości ich wykorzystania w nauczaniu. Zapraszamy do oglądania wystąpienia Magdaleny Szpak (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Teatroteka.pl) podczas INSPIR@CJI 2021.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Osobno, ale jednak razem

Kiedy myślimy o współpracy szkolnej lub międzyszkolnej zazwyczaj mamy na myśli projekt na konkretny temat i w wyznaczonych ramach czasowych. Tymczasem taką współpracę da się zorganizować inaczej, np. współpracując stale, przez cały etap edukacyjny. W ten sposób razem realizujemy podstawę programową, razem zdobywamy wiedzę i rozwijamy umiejętności, razem planujemy i uczymy się uczyć. “Razem” oznacza współpracę nauczycieli oraz uczniów. O tym, jak zrobić pierwszy krok ku takiej międzyszkolnej współpracy, opowiadały podczas INSPIR@CJI 2021 Edyta Karwowska, Ewa Kempska i Ewa Przybysz-Gardyza, nauczycielki trzech różnych szkół podstawowych, członkinie społeczności Superbelfrzy RP.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Gamifikacja dla każdego

Gamifikację na swoje lekcje może wprowadzić każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu i na jakim etapie edukacyjnym naucza. Metoda ta ma wiele zalet, nie tylko zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę, która może stać się ekscytującą przygodą, ale także uczy zachowań przydatnych w życiu. Gracz może zaplanować własną strategię gry (nie każdy dotrze do celu tą samą drogą), co pozwala na ćwiczenie wyznaczania sobie celów i drogi do ich osiągnięcia. Uczeń przejmuje odpowiedzialność za swój proces uczenia się. Gamifikacja doskonale wpasowuje się w listę kompetencji kluczowych, jakie zobowiązani jesteśmy w uczniach kształtować. To od nauczyciela zależy, jakie misje będą wykonywać jego uczniowie i co powinni rozwijać. Na przykładach swoich gier o gamifikacji na zajęciach języka polskiego i biologii opowiadały Olivia Dycewicz i Alicja Podstolec podczas INSPIR@CJI 2021 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Szkolna gra terenowa od kuchni - krok po kroku

Grając w gry nasz mózg intensywnie pracuje, rozwija się, coś tworzy, buduje, kombinuje, analizuje, poszukuje rozwiązań, wyciąga wnioski, odnajduje w zakamarkach pamięci określone dane, fakty, słowa czy cyferki, by wykorzystać je za chwilę przy określonym zadaniu w grze. Jeżeli w grze zdobywamy dodatkowo jeszcze jakieś punkty, gwiazdki, odznaki, nagrody, to jeszcze bardziej angażujemy się w grę bo chcemy zrobić wszystko, aby podołać wyzwaniu i osiągnąć sukces. Po rozegranej i skończonej grze, czujemy, że staliśmy się w czymś lepsi, że czegoś się nauczyliśmy, że coś opanowaliśmy. Dlatego to gry są tak bardzo popularne i gra w nie bardzo wielu ludzi, niezależnie od wieku. Gry są popularne także w szkołach - posłuchajmy pomysłu na szkolną grę terenową, którym podczas INSPIR@CJI 2021 podzieliła się Joanna Gadomska, nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

O nastawieniu na rozwój

Komu z nas nie zdarzyło się pochwalić ucznia (a może własne dziecko) za to, że jest inteligentny czy za to, że zrobił bezbłędnie zlecone mu zadanie? Jak myślicie, czy taka pochwała wywarła na niego pozytywny czy negatywny wpływ? Spójrzmy co mówią na ten temat badania prowadzone od niemal trzydziestu lat przez prof. Carol Dweck, wykładowczynię Uniwersytetu Stanforda. Podczas INSPIR@CJI 2021 opowiadali o tym Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród z Tarnowskiej Akademii Nauki.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Neuroedukacja - gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?

Liczba publikacji naukowych w obszarze neuro-edukacji gwałtownie przyrosła w ostatnich latach, co wynika nie tylko z rosnącego zainteresowania mózgiem, ale i coraz nowocześniejszą aparaturą badawczą, dzięki której możemy poznawać tajemnice funkcjonowania naszego umysłu. Paradoksalnie te publikacje naukowe i wyniki badań mają dość długą drogę do szkoły – najczęściej nie są znane nauczycielom pracującym w szkołach. O tym, co dla edukacji wynika z badań nad mózgiem i jak wykorzystać lepiej tę wiedzę, opowiadał podczas INSPIR@CJI 2021 prof. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Przestrzeń szkoły w służbie pedagogiki

Transformacja przestrzeni szkoły powinna zaczynać się od zmiany w nastawieniu całej społeczności szkolnej i odpowiadać na potrzeby nauczycieli i uczniów związane z koncepcją pedagogiczną, jaka przyjęta została w szkole. Coraz więcej osób związanych z edukacją formalną zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że metody, jakie stosujemy w szkole oraz treści programowe muszą ulec zmianie, jeśli chcemy nadążyć za zmieniającym się światem. Musimy ponownie przeanalizować i wymyślić edukację – nauczanie i uczenie się – od nowa, na miarę XXI wieku. Dotyczy to także korzystania z przestrzeni, w których uczymy (się). Zapraszamy na wystąpienie Barbary Ostrowskiej (Szkoły Paderewski w Lublinie) i Marcina Zaróda (V LO w Tarnowie) poświęcone związkom pedagogiki z przestrzenią fizyczną podczas INSPIR@CJI 2021.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Łebinarologia stosowana

Pandemia Covid-19 spowodowała, że praktycznie w ciągu jednego dnia odczuliśmy, jak niewiele wiemy na temat nowoczesnych metod i stosowania technologii na zajęciach. Oczywiście nauczyciele przechodzili różne szkolenia z zakresu TiK i stosowali go podczas swoich zajęć, ale nagle okazało się, że "sieć" stała się jedynym źródłem zdobywania wiedzy i umiejętności. Jak grzyby po deszczu zaczęły tworzyć się grupy wsparcia, a Ci którzy mieli możliwości i odwagę zaczęli prowadzić WEBINARY. Dawid Łasiński i Maciej Danieluk próbowali podsumować podczas INSPIR@CJI 2021, jak to się udawało w pandemii realizować webinary i na co warto zwracać uwagę.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Zrób to! Czyli jak organizować pracę z uczniami, aby stali się odpowiedzialni za własne uczenie

Współczesny świat pełen jest nieoczekiwanych zdarzeń, które trudno przewidzieć. Dzieje się tak na skutek coraz większej złożoności społeczeństwa i problemów, ignorowania czynników, które oddziałują ze sobą i stawiania prognoz opartych o modele już opracowane. Nassim Taleb tego typu sytuacje nazywa czarnymi łabędziami. Czarnym łabędziem edukacji ostatnich lat stała się na pewno edukacja zdalna pokazująca, że dotychczasowe rozwiązania stosowane w szkole tradycyjnej tracą na znaczeniu i funkcjonalności i potrzeba nowych. Aby stworzyć te nowe, trzeba ukierunkować pracę uczniów na umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacji, współpracy, rozwój umiejętności cyfrowych, ale dążyć też do tego, aby uczeń stał się osobą odpowiedzialną za swoje uczenie - przekonywała podczas INSPIR@CJI 2021 Dorota Kujawa-Weinke ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Filozofia i kultury pracy online, czyli Nearpodowe wariacje i kreacje

Online mi pokazał, że nie chcę moich uczniów zostawiać niezaangażowanymi. Trzeba wykorzystać technologię, którą mamy pod ręką. Dzięki Nearpodowi mogę ich angażować w różny sposób. Byłam czujna na tych, którzy chcieli zhakować system, ale także tych, którzy się wstydzą. Online mi uświadomił, że jeszcze wiele mam do nadrobienia - mówiła podczas INSPIR@CJI 2021 Marta Florkiewicz-Borkowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach, członkini społeczności Superbelfrzy RP. 

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Freinetowskie przesłanie na nowe czasy

Freinet stawia dziecko w centrum procesu uczenia. Redefiniuje rolę nauczyciela – ma on być jego przewodnikiem, ogrodnikiem, który pielęgnuje jego wzrost, nie przeszkadza mu, nie przycina. Szkoła nie ma być cieplarnią i świątynią, w której panuje nabożny stosunek do myśli i słów, bo „jej królestwo nie jest z tego świata”. Szkoła to plac budowy, „gdzie cały wysiłek poznawczy swe źródło ma w wewnętrznym pragnieniu, spontanicznej skłonności i naturalnej aktywności młodego człowieka; w takich warunkach dziecko będzie niezmordowanie poszukiwać, realizować swe pomysły, eksperymentować, uczyć się i wyrastać skupione, poważne, myślące, ludzkie”. Posłuchajmy wystąpienia Marzeny Kędry z Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, która opowiadała na INSPIR@CJACH 2021 o ponadczasowości myśli C. Freineta i ich aktualności w dzisiejszych, popandemicznych czasach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Każdy może zdobyć swój biegun!

Powinniśmy stawiać przed sobą wyzwania. Wtedy się rozwijamy. Ale „warto pamiętać, że do bieguna dochodzi przede wszystkim głowa, a nie tylko nogi.” – zauważył Marek Kamiński, podróżnik i zdobywca Biegunów. Istotne też, że „droga jest ważna, a nie tylko cel.” – wspominał podróżnik wyprawę z Jaśkiem Melą. A sam końcowy „sukces zależy też od sposobu radzenia sobie z porażkami.” Zapraszamy na wystąpienie Marka Kamińskiego otwierające konferencję INSPIR@CJE 2021.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

środa, 8 listopada 2023

Ja uczę (się), ty uczysz (się), my uczymy (się)

Gdyby jakaś pozaziemska inteligencja, załóżmy, zaczęła przyglądać się naszym czasom… Gdyby zbadała np. rozwój rozrywki w TV, od 1-2 programów, nadawanych kilka godzin dziennie, do wielości platform z serialami i kanałami tematycznymi… I ta obca cywilizacja „zajrzałby” do szkoły. Ciekawe do jakich wniosków doszliby badacze z obcej planety? A Ty do jakich wniosków dochodzisz? Zapraszamy na wystąpienie Agaty Baj podczas INSPIR@CJI 2020 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Filmy a rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych uczniów

Film może być szeroko wykorzystywany w edukacji szkolnej. Dzięki filmom możemy dyskutować o trudnych zjawiskach i postawach, promować odpowiedzialne i obywatelskie postawy społeczne, ale także pokazywać negatywne konsekwencje pewnych zachowań, również tych patologicznych. Podczas INSPIR@CJI 2020 w Warszawie dr Robert Pruszczyński z Centrum Edukacji Obywatelskiej pokazywał na przykładzie dwóch inicjatyw filmowych, „Short Cut. Małe historie, wielkie sprawy” oraz „Dobre łącza”, jak z pomocą filmu i dyskusji lub edukacyjnej aktywności mu towarzyszącej można wzmacniać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Coś zaczyna się od... Kropki!

W tym roku Międzynarodowy Dzień Kropki w Polsce obchodziliśmy już po raz dwunasty. Pierwsze świętowanie tego dnia odbyło się w klasie trzeciej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie we wrześniu 2012. Od tego czasu obchody Dnia Kropki zaczęły rozszerzać się na całą Polskę. Najpierw to nietypowe święto skupiało głównie najmłodszych. W 2017 r. powstała na Facebooku grupa Dzień Kropki. Święto stało się popularne w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich. Nie znacie? Posłuchajcie Jolanty Okuniewskiej i Marleny Kowalskiej podczas INSPIR@CJI 2020.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Co zyskujemy dzięki projektom edukacyjnym?

Projekty edukacyjne mogą być doskonałą okazją nie tylko dla uzupełnienia formalnej edukacji, ale także okazją do postawienia wielu pytań, o co tak naprawdę chodzi w tej nauce. I zyskania wielu odpowiedzi, co warto, a czego nie warto robić. I jak to robić dobrze. Oczywiście projekt projektowi nie równy. O tym, dlaczego warto dobre projekty wymyślać i (mimo różnych przeciwności) je realizować, opowiadała podczas INSPIR@CJI 2020 w Warszawie Ewa Drobek, nauczycielka w XV Liceum Ogólnokształcącym im. w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Pandemiczna kuchnia edukacji...

Edukacja szkolna nie da się przenieść idealnie do sfery wirtualno-zdalnej. To się po prostu nie da tak łatwo przełożyć. Są zupełnie inne warunki nauczania i uczenia się. Żadne nakazy i zakazy nie spowodują, że poziom kształcenia będzie w czasie edukacji zdalnej równie wysoki, jak w klasie. To się po prostu nie uda. Więc skoro się nie da, powinniśmy raczej dopasować się do tego, co mamy. A czasami nawet odpuścić, nie wlewać lejkiem tej wiedzy. Może zamiast tego poświęcić więcej czasu na budowanie relacji? Zapraszamy do wysłuchania Dawida Łasińskiego, Pana Belfra, członka społeczności Superbelfrzy RP, który opowiadał podczas INSPIR@CJI 2020 o edukacji czasów pandemii od strony "edukacyjnej kuchni".

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Klucz do sukcesu i szczęścia - wykorzystywanie silnych stron

Jako nauczyciele możemy zaangażować uczniów, nawet tych najmłodszych, w projektowanie przestrzeni w szkole i wokół niej. Starsi mogą pokusić się o przygotowanie projektu dla dzielnicy lub miasta, np. w ramach budżetu obywatelskiego. Na całym świecie powstało już wiele rozwiązań, którymi możemy się zainspirować: zielone ściany i dachy, otwarte ogrody warzywno-owocowe, ogrody deszczowe, zielone tereny rekreacyjne, przywrócone ekosystemy rzeczne i wiele innych. Zajęcia na temat rozwiązań opartych na przyrodzie pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, ale też rozwijają kompetencje miękkie, wykorzystują metodę design thinking oraz STEAM. Warto zgłębić temat i wykorzystać konkretne pomysły na zastosowanie Nature Based Solutions w szkole. Zapraszamy do wysłuchania Joanny Gadomskiej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, członkini społeczności Superbelfrzy RP, która podpowiadała, w jaki sposób rozwijać uczniowskie supermoce.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Cartoon Network, Learnetic, Microsoft, Nowa Era, Photon, Skriware, Wakelet oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.