czwartek, 9 listopada 2023

Freinetowskie przesłanie na nowe czasy

Freinet stawia dziecko w centrum procesu uczenia. Redefiniuje rolę nauczyciela – ma on być jego przewodnikiem, ogrodnikiem, który pielęgnuje jego wzrost, nie przeszkadza mu, nie przycina. Szkoła nie ma być cieplarnią i świątynią, w której panuje nabożny stosunek do myśli i słów, bo „jej królestwo nie jest z tego świata”. Szkoła to plac budowy, „gdzie cały wysiłek poznawczy swe źródło ma w wewnętrznym pragnieniu, spontanicznej skłonności i naturalnej aktywności młodego człowieka; w takich warunkach dziecko będzie niezmordowanie poszukiwać, realizować swe pomysły, eksperymentować, uczyć się i wyrastać skupione, poważne, myślące, ludzkie”. Posłuchajmy wystąpienia Marzeny Kędry z Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, która opowiadała na INSPIR@CJACH 2021 o ponadczasowości myśli C. Freineta i ich aktualności w dzisiejszych, popandemicznych czasach.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE 2021 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Amazon - Kindloteka STEM, Samsung, Cartoon Network, Learnetic, Skriware, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ZłotyNauczyciel.pl oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz