środa, 8 listopada 2023

Słowo + ruch + muzyka = logorytmika

Jedną z najtrudniejszych sztuk, jakie człowiek musi opanować, jest mówienie. Zaraz po narodzinach dziecko rozpoczyna trening aparatu mowy, aby w przyszłości móc wypowiedzieć pierwsze słowa i zdania. Mówienie jest czynnością trudną i jest zależne od sprawności wielu elementów pozornie niezwiązanych z wytwarzaniem mowy. Słowo „pozornie” ma tutaj istotne znaczenie. Bagatelizowanie patologii związanych z mobilnością, równowagą, ze wzrokiem czy też słuchem może w przyszłości przynieść wiele szkody. Ważne jest, aby wszelkie dysfunkcje zostały odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i poddane skutecznej terapii. Doskonałym narzędziem stymulującym rozwój mowy dziecka jest LOGORYTMIKA. Należy mieć na względzie, iż nie może ona zastępować terapii logopedycznej (jeżeli takowa jest wymagana). Wśród wielu walorów logorytmiki należy wyróżnić aspekt ruchowy, który koreluje z dziecięcą potrzebą ruchu. Zapraszamy na wystąpienie Piotra Tolsdorfa podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2020 poświęcone właśnie logorytmice.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Mentor, Nowa Szkoła, Fundacja Orange oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz