piątek, 10 listopada 2023

Teatr (nie)oczywisty

Teatr szkolny to miejsce wspólnych spotkań. Miejsce, które stwarza warunki do doskonalenia własnej samokontroli i dyscypliny, potrzebnej w różnych aspektach życia pozateatralnego. To miejsce sprzyjające budowaniu wzajemnych relacji, przygotowujące młodych ludzi do życia z innymi. W drugiej kolejności teatr jest miejscem do podejmowania wszelkich działań scenicznych. Nigdy odwrotnie. Kiedy przygotowujemy z uczniami spektakl teatralny, często nie mamy zbyt wielkich nakładów finansowych. Czasem są nie równe zeru. Jednak w prostocie siła, bo czasem mniej znaczy więcej. O tym, jak prowadzić działalność teatralną w szkole opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2022 Ewa Kempska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Górnym.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2022 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Fundacja Szkoła z Klasą (Program Asy Internetu), Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (Amazon Kindloteka i Minecraft Education) oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz