niedziela, 12 listopada 2023

Zadania – wyzwania. Każdy w swoim tempie i na własny sposób

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole, choć ze względu na rok urodzenia umieszczone w tej samej klasie, mogą znacznie różnić się między sobą poziomem i tempem rozwoju. Zadaniem nauczycieli jest zapewnić oczywiście każdemu z nich najlepsze warunki, by mogły uczyć się i rozwijać swój potencjał. "Często mówimy o indywidualizacji nauczania, o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, trudności zadań i tempa pracy do możliwości każdego ucznia i uczennicy. Znacznie rzadziej mówimy o tym, jak to zrobić w praktyce. Obserwacja moich uczniów i uczennic podczas codziennej pracy i refleksja doprowadziła mnie do wniosku, że najlepiej sprawdzają się zadania – wyzwania, które każde dziecko zrobi we własnym tempie i na własny sposób." - mówiła podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023 Wiesława Mitulska. Posłuchajcie, jak to można zrealizować w waszej klasie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz