niedziela, 12 listopada 2023

Zadania problemowe i miniprojekty w edukacji wczesnoszkolnej pod parasolem STEAM

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole przychodzi do niej z głową pełną pomysłów, z mnóstwem pytań, ciekawe świata i gotowe do działania. Nam nauczycielom pozostaje tę ciekawość chronić i robić wszystko, by nie stłumić naturalnej motywacji do uczenia się. Działanie, badanie i eksperymentowanie są dla dziecka naturalnymi sposobami poznawania świata. Pisał już o tym John Dewey, który ponad 100 lat temu stworzył model nauczania-uczenia się oparty na działaniu i rozwiązywaniu problemów. STEAM, czyli organizowanie zajęć opartych na rozwiązywaniu problemów i prowadzeniu projektów interdyscyplinarnych, jest dobrym sposobem na wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, bo oddaje mu przestrzeń na działalność samodzielną i we współpracy z innymi, na formułowanie i rozwiązywanie rozmaitych problemów, na poszukiwanie odpowiedzi na własne pytania, na uczenie się na błędach i rozwój we wszystkich obszarach. Problemów do rozwiązywania nie musimy szukać w podręcznikach. O tym jak wykorzystać podejście STEAM w zadaniach problemowych i miniprojektach opowiadała podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH Wiesława Mitulska, nauczycielka, trenerka Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz