niedziela, 12 listopada 2023

Zabawy fabularyzowane w klasie

Po co są "zabawy fabularyzowane"? W moim przekonaniu służą one koncentracji uwagi, doskonalą uważność słuchania uczennic i uczniów - mówiła podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2023
Ewa Kempska
ze Szkoły Podstawowej w Gliczarowie Górnym. "Dodatkowo piszę je kiedy pojawia się konkretny problem w klasie. Każda zabawa fabularyzowana porusza temat wychowawczy. W ten sposób jest to często początek dalszych rozmów na ważne tematy." Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2023 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerem strategicznym konferencji był: Microsoft Polska. Partnerami konferencji byli: Amazon STEM Kindloteka, Fundacja Szkoła z Klasą & Program Asy Internetu, Learnetic, MAC Edukacja oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz