środa, 8 listopada 2023

Sprawdzone pomoce nauczanki złapane w sieci

Indywidualizacja to uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które przy uwzględnieniu owych różnic, sprzyjają maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się. Należy pamiętać o tym, że nauczyciel ma obowiązek indywidualizacji pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i słabszym- potrzebującym dodatkowej pomocy. Bardzo pomocne w tym zakresie są nowe technologie. Wielość i różnorodność dostępnych w sieci generatorów pozwala bowiem na szybkie skonstruowanie dostosowanych do konkretnego ucznia materiałów edukacyjnych. Mogą one ułatwić pracę nauczyciela poprzez błyskawiczne, często intuicyjne tworzenie ciekawych kart pracy, gier, ćwiczeń czy krzyżówek. Zobaczmy, co możemy znaleźć w sieci i jak to wykorzystać w nauczaniu w klasach I-III SP - opowiadały o tym Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska podczas INSPIR@CJI WCZESNOSZKOLNYCH 2020.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2020 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partnerzy konferencji: Learnetic, Mentor, Nowa Szkoła, Fundacja Orange oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz