poniedziałek, 6 listopada 2023

Myślę, marzę, tworzę, odkrywam...

Ćwiczenia „Myślę, marzę, odkrywam, tworzę” pozwalają rozwijać dziecięcą ciekawość, uczą myśleć krytycznie, zachowują indywidualność każdego dziecka, dbają o wszechstronny rozwój ucznia, tworzą kreatywne warunki uczenia się, stosując często „skuteczne zdziwienie”, a także zachęcają uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązania i prezentowania swoich rozwiązań, opowiadania o swoich strategiach rozwiązań, pozwalając dziecku na odważne stawianie pytań, hipotez, stopniują trudności, unikają zbyt prostych lub serii podobnych ćwiczeń, które nie motywują do uczenia się, za to skutecznie zniechęcają, zwracają większy nacisk na manualne i rysunkowe metody rozwiązywania ćwiczeń, pozwalają na samodzielne dochodzenie do rozwiązania, wykorzystują autentyczne teksty ze środków masowego przekazu, pozwalają na wzajemne uczenie się dzieci od siebie i promocję dokonań dziecka, stawiają na twórcze rozwiązania stawianych przed uczniami wyzwań i dają szansę na utrwalanie osiągnięć jako baza przyszłych sukcesów dziecka. Są one na bazie zabaw i gier , dają możliwość popełniania błędów i kładą nacisk na budowanie pozytywnych relacji w grupie. Zapraszamy na wystąpienie Barbary Ochmańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie, członkini społeczności Superbelfrzy RP,  na konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2018 w Warszawie.

***

Organizatorami konferencji INSPIR@CJE WCZESNOSZKOLNE 2018 były: Edunews.pl, Think Global, Fundacja THINK!. Partnerem merytorycznym była społeczność nauczycieli Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Partner główny: Samsung Electronics Polska i program Mistrzowie Kodowania. Partnerzy konferencji: Kulczyk Foundation, Fundacja Orange, Edu Sense, Helion Edukacja, Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz