niedziela, 1 marca 2015

Dlaczego powstała taka strona?

Serwis EDUDOSKONALENIE będzie zbierał informacje o edukacyjnych INSPIR@CJACH dla nauczycieli. Chcemy z jednej strony dokumentować prowadzone przez koalicję organizacji (Think Global, Edunews.pl, Fundacja Think!, Superbelfrzy RP) działania edukacyjne, a z drugiej promować aktywne i twórcze podejście nauczycieli do edukacji, o którym najczęściej piszemy w portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl oraz blogu Superbelfrów. Skąd ten pomysł?

W 2013 roku portal Edunews.pl obchodził 5-lecie swojego istnienia. Od samego początku redakcja portalu była głęboko zaangażowana w debatę o szkolnictwie w Polsce, starając się opisywać zmiany dokonujące się w edukacji na całym świecie i rekomendując działania modernizacyjne i poprawiające jakość kształcenia. Taka modernizacja i poprawa jakości nauczania powinny być oparta przede wszystkim na podnoszeniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli, na ciągłym edu-doskonaleniu (stąd taki adres strony), w tym także na lepszym (mądrzejszym, bardziej pogłębionym dydaktycznie) wykorzystaniu nowych technologii i internetu na zajęciach szkolnych, zarówno dla edukacyjnej zabawy, jak i nauki oraz rozwoju kompetencji społecznych.

Cykl konferencji i wydarzeń edukacyjnych, który zapoczątkowaliśmy w czerwcu 2013 roku pod hasłem INSPIR@CJE niesie w sobie dużą dawkę optymizmu i energii społecznej. W debacie publicznej pojawia się ciągle wiele słów krytyki pod adresem szkoły i nauczycieli. Wiele z nich jest wynikiem nieustannej pogoni mediów za sensacją, część przejawem czystej zawiści, duża część wynika po prostu z niezrozumienia specyfiki działania szkoły i uczelni. Ponieważ są to głównie “złe” wiadomości, skupiamy często na nich uwagę ("złe wiadomości sprzedają się lepiej niż dobre"), nie dostrzegając, że jednak coś się w szkołach zmienia. Oddolnie, ciągle jeszcze powoli, dokonują się w nich głębokie zmiany, których źródło tkwi w poszukiwaniach przez nauczycieli nowych metod nauczania i nowych narzędzi, dzięki którym mogą lepiej (skuteczniej) docierać do swoich uczniów. Jest ich jeszcze ciągle za mało, uzyskują zbyt małe wsparcie i pomoc na poziomie swojej dyrekcji, szkoły, rodziców i organu prowadzącego, ale ich liczba jednak rośnie. Coraz więcej osób w szkołach jest świadomych tego, że świat uczynił olbrzymi krok naprzód i trzeba coś zmienić w samych szkołach, aby lepiej przygotowywać do tego świata uczniów.

A zatem: Bądźmy choć trochę odważniejsi, nie poprzestając na próbowaniu uczynienia skuteczniejszymi wczorajszych, wymęczonych i zawodnych idei masowego kształcenia szkolnego (Roland Meighan)

Hasłem przewodnim INSPIR@CJI jest: inspirujmy się i dzielmy się wiedzą - przyniesie to korzyść nie tylko szkole jako instytucji, ale i całemu społeczeństwu. W tym miejscu znajdą Państwo wiele inspiracji do działania, do zmian w codziennej praktyce edukacyjnej i do samodoskonalenia zawodowego.

- Marcin Polak, redaktor naczelny Edunews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz